FLOW - Energia eoliană flotantă

FLOW - Energia eoliană flotantă

Energia eoliană flotantă utilizează aceleași turbine ca și energia eoliană convențională, dar, spre deosebire de aceasta, turbinele sunt amplasate pe structuri flotante, ancorate cu ajutorul cablurilor și a ancorajelor. Energia electrică produsă este transmisă pe uscat prin intermediul cablurilor submarine.

Această tehnologie deschide posibilitatea de a implementa proiecte eoliene offshore în regiuni cu adâncimi mai mari, atât în piețe deja stabilite precum Marea Britanie și Franța, cât și în regiuni noi precum Japonia și coasta de vest a Statelor Unite.

Deoarece este o tehnologie mai puțin matură decât cea fixată pe fundul mării, energia eoliană flotantă este în prezent mai costisitoare, însă se estimează că vor scădea rapid costurile, astfel încât aceasta să devină relativ competitivă din punct de vedere al costurilor până în 2030.

Care sunt avantajele acesteia?

1. Utilizarea eficientă a resurselor naturale: energia regenerabilă flotantă utilizează resurse naturale precum vântul și soarele pentru a genera electricitate, asigurând o utilizare eficientă a acestor resurse regenerabile.

2. Accesibilitate în regiuni cu ape adânci: tehnologia energiei regenerabile flotante permite amplasarea turbinelor eoliene și a panourilor solare în regiuni cu ape adânci, unde tehnologia convențională nu ar fi fezabilă. Aceasta deschide noi oportunități de dezvoltare a energiei regenerabile în zonele costiere și în largul mării.

3. Potențial mare de generare de energie: turbinele eoliene flotante și panourile solare pot fi amplasate în zone cu vânt puternic sau cu soare abundent, ceea ce le conferă un potențial ridicat de generare de energie. Aceste tehnologii au capacitatea de a produce cantități semnificative de electricitate, contribuind la reducerea dependenței de sursele tradiționale de energie.

4. Flexibilitate și scalabilitate: energia regenerabilă flotantă oferă flexibilitate și scalabilitate în implementare. Structurile flotante permit adaptabilitatea la diferite adâncimi ale apei și condiții marine variate, permițând dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă pe scară largă și în locații diverse.

5. Reducerea impactului asupra mediului înconjurător: tehnologiile de energie regenerabilă flotantă au un impact redus asupra mediului înconjurător. Ele reduc emisiile de gaze cu efect de seră și nu generează poluare a aerului sau apei, contribuind la protejarea ecosistemelor marine și terestre.

6. Susținerea economiei locale: dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă flotantă poate contribui la stimularea economiei locale prin crearea de locuri de muncă și investiții în infrastructură. Aceasta generează oportunități economice și sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților locale.


Proiectele curajoase au întotdeauna în spate echipe care prioritizează o execuție de excepție. Nu uitați - echipa 𝐁𝐀𝐋𝐊𝐀𝐍𝐒 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐑𝐄 este aici când aveți nevoie de soluții eficiente energetic personalizate și inovatoare!

# Wiki