Conversia fotovoltaică - de la soare la priză

Conversia fotovoltaică - de la soare la priză

Procesul prin care lumina de la soare este transformată în energie electrică și ajunge la priză atunci când folosești energia solară implică mai multe etape. Acest proces complex, dar fascinant, se numește conversie fotovoltaică și constă din următoarele etape:

Captarea radiației solare: panourile solare fotovoltaice sunt amplasate pe acoperișuri, pe terenuri sau pe structuri speciale, cum ar fi carporturi solare. Aceste panouri sunt alcătuite din celule fotovoltaice, de obicei din siliciu, care absorb radiația solară.

Efectul fotovoltaic: când lumina solară lovește celulele fotovoltaice, acesta determină electronii din siliciu să fie eliberați. Această reacție a electronilor datorată luminii se numește efect fotovoltaic.

Generarea curentului electric: eliberarea electronilor creează un curent electric în celulele fotovoltaice. Acest curent electric este în formă de curent continuu (CC), care este un tip de curent electric constant.

Conversia curentului continuu în curent alternativ: deoarece majoritatea caselor și dispozitivele funcționează cu ajutorul curentului alternativ (CA), este necesară conversia curentului continuu (CC) produs de panouri. Pentru aceasta, un dispozitiv numit invertor este utilizat pentru a converti curentul continuu în curent alternativ.

Utilizarea energiei în locuință sau transferul către rețea: după ce curentul a fost convertit în curent alternativ, energia solară este acum disponibilă pentru utilizare în locuință. Aceasta poate alimenta electrocasnicele, iluminatul și alte dispozitive din casă. În cazul în care sistemul solar produce mai multă energie decât este necesară, surplusul poate fi transferat către rețeaua electrică publică printr-un proces numit net-metering. Astfel, proprietarul sistemului solar poate fi compensat pentru energia produsă în plus.

Conectarea la priză: energia electrică produsă de sistemul solar poate fi acum utilizată în mod normal în locuință, alimentând toate dispozitivele conectate la priză, și asigurând o sursă de energie curată și sustenabilă pentru consumator.

În concluzie, energia solară trece printr-un proces de conversie fotovoltaică care implică captarea radiației solare de către panourile solare, transformarea acesteia în curent electric continuu, conversia acestuia în curent alternativ și, în cele din urmă, furnizarea energiei electrice la priză. Alegerea energiei solare aduce beneficii semnificative, inclusiv economii financiare și reducerea impactului asupra mediului, contribuind la o lume mai sustenabilă și ecologică.

# Wiki